24
Śr, Lip

W piątek 1 sierpnia w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Podkarpaciu zabrzmią syreny alarmowe. Syreny zostaną włączone o godz. 17 i będą emitować sygnał ciągły przez jedną minutę. Z apelem do podkarpackich samorządów o uruchomienie syren zwróciła się wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Ma to na celu oddanie hołdu i uczczenie pamięci bohaterów oraz cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego. Wojewoda zaapelowała także o wywieszenie w tym dniu flagi państwowej na budynkach użyteczności publicznej.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej, na którą można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców poruszających się po drogach Podkarpacia.

W ostatnim czasie coraz powszechniejszym zjawiskiem jest rejestrowanie przebiegu jazdy przez kierujących pojazdami. Rosnąca świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z niebezpiecznej jazdy, a także brak przyzwolenia na takie zachowania powodują, że kierujący coraz częściej udostępniają Policji zarejestrowany materiał w formie elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa i Punkty Obsługi Mieszkańców wydają wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wniosek można pobrać także z naszej strony. Zapraszamy wszystkie rodziny 3+ do korzystania z tej nowej oferty ? informuje pani Renata Żukowska ? dyrektor Wydziału Zdrowia.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła akty powołania konsultantom wojewódzkim. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie nominacje odebrało 22 specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Funkcję konsulatów wojewódzkich będą pełnić od 1 sierpnia br. przez 5 lat.

Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia. Przygotowują również informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Opiniują wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Na wniosek wojewody wydają opinię o spełnieniu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Wczoraj (24 lipca) na skwerze obok biurowca Elektromontażu została odsłonięta rzeźba autorstwa rzeszowskiego rzeźbiarza - Krzysztofa Brzuzana, przedstawiająca dwunastoletniego rzeszowskiego urwisa z procą.

Urwis jest symbolem pokolenia nastolatków z lat sześćdziesiątych XX wieku, którzy co prawda niejedną lampę z procy ustrzelili, ale rzeszowskim ulicom nadawali niepowtarzalny koloryt. Skwer, na którym stoi rzeźba to połączenie niedawnej historii i nowoczesności, reprezentowanej tu przez latarnię, której egzemplarz oświetla miedzy innymi podobny skwer w Amsterdamie.

Tegoroczny Festiwal obchodzi swoje 45 - lecie, pierwszy odbył się w 1969 roku. Zespoły dotrą do miast i gmin festiwalowych już 20 lipca 2014 roku. Następne dni poświęcą na próby i spotkania integracyjne, aby w piątek 25 lipca wziąć udział w barwnym korowodzie ulicami Rzeszowa i uroczystym otwarciu festiwalu. W tym samym dniu delegacja zespołów spotka się z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem.

Policjanci z Rzeszowa zatrzymali podejrzanego, który próbował ukraść pieniądze metodą "na wnuczka". Funkcjonariuszy zawiadomiła starsza kobieta, do której zadzwonił mężczyzna podający się za jej wnuczka twierdząc, że spowodował wypadek, w którym odniósł obrażenia i musiał wpłacić kaucję w wysokości 60 tysięcy złotych. Jego wersję potwierdził poproszony do telefonu policjant.

Kobieta powiedziała, że idzie po pieniądze do banku, po czym z telefonu sąsiadki zatelefonowała na komendę. Kiedy "wnuczek" pojawił się pod blokiem, na miejscu czekali już funkcjonariusze.

Promesy na prawie 30 mln zł otrzymały gminy i powiaty z województwa podkarpackiego na zabezpieczenie osuwisk w bieżącym roku. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa trafią do 15 samorządów na dofinansowanie 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

23 lipca 2014 r. odbędzie się odsłonięcie rzeźby, autorstwa Krzysztofa Brzuzana, przedstawiającej rzeszowskiego urwisa z procą. Figura ta stanie na skwerze przy siedzibie firmy Elektomontaż Rzeszów SA. W uroczystości, na którą organizator serdecznie zaprasza mieszkańców Rzeszowa, weźmie udział Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Rzeźba przedstawia dwunastoletniego rzeszowskiego chłopca z lat 60-tych ubiegłego wieku z procą, która była istotnym atrybutem nastolatka tamtego okresu. Chłopcy często wykorzystywali ją do  strzelania do lamp ulicznych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała umowę o współpracy z Asseco Poland. Specjaliści z największej polskiej firmy informatycznej poprowadzą zajęcia na  kierunkach: inżynieria oprogramowania i analityk biznesowy, na które właśnie rozpoczęła się rekrutacja.

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z firmy Asseco i kadrę WSIiZ, którzy wspólnie opracowali program merytoryczny kierunków. Takie połączenie wiedzy i doświadczenia ma dać praktyczne przygotowanie w obszarach poszukiwanych na rynku pracy. W ramach umowy specjaliści Asseco przeprowadzą 112 godzin na kierunku analityk biznesu i 60 godzin na kierunku inżynieria oprogramowania. W trosce o czas i wygodę słuchaczy część zajęć będzie odbywać się w trybie online.

Znamy zwycięzców międzynarodowego konkursu fotograficznego Nasze Karpaty organizowanego przez Fundację Karpacką we współpracy z magazynem National Geographic Polska. Wystawa składająca się z 30 najlepszych fotografii odwiedzi Rzeszów. Będzie można ją oglądać w CH Milenium Hall od 20 lipca do 2 sierpnia.

Celem projektu Nasze Karpaty jest promocja regionu w ciekawej formie ? poprzez fotografie, które będą ukazywały w pełni bogactwo oraz unikalność Karpat, ich przyrodę oraz dziedzictwo kulturowe. Międzynarodowa formuła konkursu fotograficznego pozwoliła mieszkańcom wszystkich krajów związanych z Karpatami lepiej poznać niezwykłe walory tego obszaru.

W czwartek, 17.07 br. na uroczystej konferencji prasowej, która odbyła się w Porcie Lotniczym ?Rzeszów-Jasionka?, przedstawiciele nowej linii lotniczej 4YOU Airlines z Warszawy ogłosili uruchomienie połączeń z Rzeszowa do ośmiu nowych destynacji. Połączenia będą realizowane samolotem typu Airbus 320, który będzie dysponował 180 fotelami na pokładzie. Będzie to pierwszy samolot bazujący na stałe na lotnisku w Jasionce.

Nabór na kierunek lekarski planowany jest w 2015 r. ? poinformował rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego na konferencji prasowej, w której uczestniczyła wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Prace nad uruchomieniem kierunku lekarskiego w Rzeszowie trwają od lat 70-tych. Z inicjatywy prof. Lesława Grzegorczyka utworzono Zespół Nauczania Klinicznego pod patronatem Akademii Medycznej w Krakowie, a później Stacjonarne Studia Lekarskie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Szopena w Rzeszowie.

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukuje biuro poselskie Jana Burego w Rzeszowie. Poseł PSL potwierdził te informacje. - Nie wiem, czego to może dotyczyć. Być może mojej działalności z przeszłości, a może bieżących spraw - powiedział. Według nieoficjalnych informacji, czynności CBA zleciła warszawska prokuratura apelacyjna, która prowadzi śledztwo ws. powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Nieoficjalnie wiadomo również, że CBA prowadzi czynności także wobec jeszcze jednego polityka PSL.

Wyniki matur na Podkarpaciu są gorsze niż w innych województwach, dlatego marszałek Ortyl wsparł kurs przygotowujący do poprawkowej matury z matematyki, organizowany przez WSIiZ. Zajęcia poprowadzą najlepsi pedagodzy wybrani przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, które ma duże doświadczenie i sukcesy w takich inicjatywach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała wraz z Urzędem Marszałkowskim i PCEN konferencję prasową. Omówiony został problem niskiej zdawalności matur z matematyki. Uczelnia przedstawiła też program kursu przygotowującego maturzystów do poprawkowego egzaminu.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o przekazanie dotacji dla gmin z województwa podkarpackiego na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Fundusz sołecki na 2013 r. wyodrębniło w swoich budżetach 103 podkarpackie gminy, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 4 717 675 zł. W ramach funduszu na terenie poszczególnych sołectw najczęściej realizowano remonty dróg, budowę chodników, remonty świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, rozbudowę oświetlenia ulicznego. Pieniądze przeznaczano także na modernizację boisk sportowych, organizację imprez kulturalnych i edukacyjnych. Zwrot części poniesionych wydatków przez gminy nastąpi do 31 sierpnia br.

Polscy producenci tradycyjnie wędzonych produktów mięsnych będą mogli po 1 września bez obaw sprzedawać swoje produkty. O pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, na konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim poinformowali wicemarszałek Lucjan Kuźniar i radny województwa Fryderyk Kapinos.

Komisja Europejska odstąpiła od restrykcyjnych przepisów dotyczących wędzenia wędlin, zakładających obniżenie poziomu benzopirenu z 5 ?/kg do 2 ?/kg oraz sumę WWA na poziomie nie wyższym niż 30 ?/kg, które miały obowiązywać od 1 września 2014 roku. Oznacza to, że producenci wędlin po 1 września nadal będą mogli sprzedawać na terenie całego kraju swoje wyroby przygotowane według starych przepisów.

W tym roku przypada 100. rocznica wybuchu "Wielkiej Wojny", będącej jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach XX-wiecznej Europy. W ramach obchodów rocznicowych Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przygotowała wystawę na podstawie zbiorów własnych (książek, artykułów z czasopism, dokumentów życia społecznego).

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wystawę "100. rocznica wybuchu I wojny światowej" od 7 do 29 lipca 2014 r. w godzinach otwarcia biblioteki w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie. Wstęp wolny.

Ewelina Lech, studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Administracja w WSPiA wygrała studencki konkurs ?Pomysł na biznesplan?. W poniedziałek 7 lipca 2014 r. przed Konwentem Pracodawców WSPiA zaprezentowała propozycję firmy, która zajmować się będzie sprzątaniem prywatnych domów i biur małych firm z regionu. Konkurs ?Pomysł na Biznesplan? zorganizowany został po raz drugi przez działające w WSPiA Koło Naukowe Prawa Gospodarczego.

Podkarpackie samorządy otrzymały promesy na usuwanie szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w maju tego roku.

Minister administracji i cyfryzacji, na wniosek wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej przeznaczył ponad 2 mln zł dla 4 gmin i 1 powiatu łącznie na 9 zadań. Promesy trafiły do gmin: Krempna (320 tys. zł), Zagórz (350 tys. zł), Ustrzyki Dolne (500 tys. zł), Olszanica (420 tys. zł) i do powiatu bieszczadzkiego (500 tys. zł). Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty dróg i odbudowę mostu na potoku Wańkówka w Olszanicy.

Nie zdałeś matury z matematyki? Nie martw się. 21 lipca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje 30 godzinny kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki za symboliczne 2 zł za godzinę, bezpłatny wykład omawiający zadania z tegorocznego egzaminu, bezpłatną maturę próbną i indywidualne konsultacje. Aby się zapisać, wystarczy do 20 lipca wypełnić elektroniczny formularz.

Jak zachować się, kiedy osoba obok nas straci przytomność? Jak prawidłowo użyć automatycznego defibrylatora? Jak wyposażyć apteczkę domową i samochodową? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą wszyscy, którzy w najbliższą niedzielę odwiedzą Centrum Handlowe Auchan Krasne. Odbędzie się tam akcja edukacyjna ?I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy?.

Wakacje to czas odpoczynku oraz podróży. Warto przygotować się do tego, żeby ten czas spędzić nie tylko beztrosko, lecz przede wszystkim bezpiecznie. Dlatego Centrum Handlowe Auchan Krasne zaprasza na warsztaty ?I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy?.

Rzeszów może pochwalić się innowacjami, rozwijającą się infrastrukturą, atrakcjami turystycznymi oraz wydarzeniami kulturalnymi. Aby zachęcić mieszkańców do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami ogłoszony został konkurs ?Rzeszów oczami mieszkańców?

Co w Rzeszowie jest atrakcyjnego? Czym zachęcić turystów do przyjazdu? Co przynosi mieszkańcom najwięcej radości i jakie miejsca są najbardziej popularne? Tak można skrócić temat przewodni konkursu, który został zorganizowany w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa.

Prawie 1,7 mln zł przeznaczy wojewoda podkarpacki na zorganizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku podczas tegorocznych wakacji. O tym poinformowała Małgorzata Chomycz-Śmigielska podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył także podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtas.

Dzięki pomocy wojewody różnymi formami wypoczynku objętych będzie ponad 4 100 dzieci i młodzieży. ?Dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz domów dziecka wypoczynek będzie w pełni finansowany? ? powiedziała wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska.